Läbielamisteraapia

Individuaalses teraapias kasutan põhiliselt tegevuspsühholoogia valdkonda kuuluvaid metoodikaid. Me ei analüüsi lihtsalt kliendi lugu või vastuseid, vaid elame läbi väljatõrjutud tundeid ja kogemusi, lastes kehal neid turvaliselt integreerida. Kasutan oma teraapias konstellatsioonis tuntud asendavat välja – kliendi sisemise pildi nähtavaks tegemine –, kus paljastuvad seosed ja mustrid, millesse inimene on kinni jäänud. Samal ajal on suur rõhk kliendi individuaalsel osal ja kiindumismustritel. Tavapäraselt korrastame teraapia käigus nii kliendi enda sisemist pilti kui ka peresüsteemi tervikuna. See metoodika on kombinatsioon konstellatsioonist ja NLP-st kuni pereteraapia baasteadmiste ning psühhodraama elementideni välja. Teraapias kasutatakse täpselt sellist lähenemist, mis kliendi olemusega kõige paremini resoneerub.

 Läbielamisteraapia pakub lahendusi järgnevate probleemide korral:

 • Nõrk minapilt – kes ma olen, kuhu ma liigun ja mida ma tahan (töö sisemise teljega)
 • Ärevus, depressioon, stress, toitumishäired
 • Suhted partneri, laste, sõprade ja rahaga
 • Päritoluperekonna korrastamine ja oma koha leidmine elus
 • Trauma ja sellest tekkinud kaitsed/reageerimismustrid
 • Suhete lõpetamine ja uute partnerite võimalikkus
 • Keerulised suguvõsa programmid (suitsiidid, õnnetuste jadad ja sagedased surmad)
 • Sõltuvused
 • Haiguste põhjus, seos, tagajärg
  (Tegemist ei ole haiguste raviga, vaid süsteemsete põhjuste välja selgitamisega.)
 • Kiindumismustrite muutmine (liig suur kiindumine partnerisse, sõpradesse)
 • Lein ja lahkunuga sideme neutraliseerimine
 • Piiride loomine
 • Sisemise lapse vajaduste nähtavaks toomine
 • Sisemiste ressursside ja isikliku fookuse leidmine
 • Ülekanded ja projektsioonid – töö konfliktidega kollektiivis, perekonnas
 • Läbipõlemine